شرکت بهنوار ایران درتاریخ ۱۹ شهریور ۱۳۴۷ تحت شماره ۱۲۶۰۳ با نام اولیه شرکت سهامی صنعتی ایران ویتو با موضوعیت واردات مواد اولیه و ماشین آلات تولید انواع نوارچسب های طبی، زخم بندی،صنعتی و تزیینی درتهران به ثبت رسیده و با قرارداد همکاری در قالب انتقال دانش فنی تحت امتیاز کمپانی بایرسدورف آلمان فعالیت خود را بعنوان اولین واحد تولیدکننده انواع نوار چسبهای مشروحه زیر آغاز نموده است.

الف) طبی – از قبیل مشمع ضد درد با برند شیرنشان، نوار چسب پانسمان زخم با برند هندی پلاست و نوار چسب زخم بندی با برند لوکوپلاست.

ب) صنعتی – از قبیل نوار چسب کاغذی مخصوص نقاشی های صنعتی با برند تزاکرپ و نوار چسب ایزولاسیون برق با برند تزافلکس.

این شرکت با توجه به قرارداد منعقده فی مابین (دانش فنی) با کمپانی بایرسدورف درسال ۱۳۵۰ بنام شرکت باندفیکس ایران و پس از انقلاب بنابر مقررات جاریه کشور به شرکت بهنوار ایران تغییرنام یافته است.