درباره ما

بهنوار ایران - Behnavar Iran

شرکت بهنوار ایران درتاریخ ۱۹ شهریور ۱۳۴۷ تحت شماره ۱۲۶۰۳ با نام اولیه شرکت سهامی صنعتی ایران ویتو با موضوعیت واردات مواداولیه و ماشین آلات تولید انواع نوارچسب های طبی، زخم بندی،صنعتی و تزیینی درتهران به ثبت رسیده و با قرارداد همکاری در قالب انتقال دانش فنی تحت امتیاز کمپانی بایرسدورف آلمان فعالیت خود را بعنوان اولین واحد تولیدکننده انواع نوارچسبهای مشروحه زیر آغاز نموده است.

الف) طبی:

از قبیل مشمع ضد درد با برند شیرنشان، نوار چسب پانسمان زخم با برند هندی پلاست و نوار چسب زخم بندی با برند لوکوپلاست.

ب) صنعتی:

از قبیل نوار چسب کاغذی مخصوص نقاشی های صنعتی با برند تزاکرپ و نوار چسب ایزولاسیون برق با برند تزافلکس.

این شرکت با توجه به قرارداد منعقده فی مابین (دانش فنی) با کمپانی بایرسدورف درسال ۱۳۵۰ بنام شرکت باندفیکس ایران وپس از انقلاب بنابرمقررات جاریه کشوربه شرکت بهنوار ایران تغییرنام یافته است.

مؤسسین وبنیانگذاران اصلی شرکت آقایان اصغر،وهاب و دکتر حبیب صادقی اسفهلانی می باشند.

این شرکت برای اولین بار درکشور و از بدو تاسیس تا کنون براساس پروانه های صادره و بر مبنای مقررات و استانداردهای پزشکی وصنعتی با نظارت مضاعف وزارتین بهداشت و صنایع تولید محصولات خود را در مراحل ومقاطع مختلف اعم از تهیه وخرید مواد اولیه،عملیات حین تولیدوتولیدنهایی به انجام میرساند.

تولیدات اصلی بهنوار ایران عبارتند از:

محصولات طبی:

۱- نوار چسب زخم بندی تک انگشتی فیکسوپلاست پارچه ای و پلاستیکی وضدحساسیت(هندی پلاست سابق)

۲- نوارچسب زخم بندی جراحی فیکسوتیپ در سایزهای مختلف (لوکوپلاست سابق)

۳- مُشمع ضد درد کاپسیکوم (شیرنشان سابق)

محصولات صنعتی :

۱- نوارچسب (لنت برق) بارویه P.V.C (تزافلکس)

۲- نوارچسب بارویه کاغذ کرپ(تزاکرپ مورد استفاده دراموربسته بندی و نقاشی های صنعتی در سایزهای مختلف).

ظرفیت کارخانه جهت تولید نوارچسبهای طبی بالغ بر یک میلیون مترمربع ونوارچسبهای صنعتی دویست و پنجاه هزار مترمربع در یک شیفت کاری می باشد.

این مجموعه با تلاش و همت مداوم ومستمر مؤسسین شرکت تا کنون فعال و قریب به ۴ دهه در حال تولید و خدمت رسانی در عرصه صنعت و تولید به کشور وجامعه عزیز ایرانی می باشد.