نمایندگان فروش

لیست نمایندگان فروش شرکت بهنوار ایران

ردیف

نام و نام خانوادگی نماینده استان

تلفن تماس

۱ شرکت کیمیا طب گستران سینوهه تهران البرز

۰۲۱-۶۶۰۸۳۸۰۶

۰۲۱-۶۶۰۸۳۷۴۰

۲ آقای حمیدرضا حمید پور  خراسان

۰۵۱-۳۳۶۶۳۴۵۴

۰۵۱-۳۳۶۹۳۱۳۳

۳ آقای مسعود عیوض زاده آذربایجان شرقی ۰۴۱-۳۵۵۵۸۶۵۷
۴ آقای علمدار غلام پور فارس ۰۷۱-۳۷۲۵۷۹۹۱
۵ آقای مجید ذبیحی دان فارس – هرمزگان ۰۷۱-۳۲۳۴۲۲۱۱
۶ آقای رسول باقریان   خوزستان ۰۶۱-۳۲۲۳۰۰۴۷
۷ آقای عارف فیضی خشکه رود  اردبیل ۰۴۵-۳۳۵۲۳۳۲۳ ۰۴۵-۳۳۵۲۳۳۸۱
۸ آقای قاسم بهرامی  قزوین

۰۲۸-۳۳۲۳۱۲۸۲

۰۲۸-۳۳۲۹۷۵۶۸-۹

۹   آقای علیرضا سقایی همدان-لرستان

۰۸۱-۳۲۵۱۲۴۹۱

۰۸۱-۳۲۵۲۳۶۵۸

۱۰ آقای علی ملک قاسمی کرمان

۰۳۴-۳۲۷۱۶۷۵۸

۱۱ آقای عبدالمهدی حسن زاده محمدی کرمان

۰۳۴-۳۲۲۲۲۸۸۴

۱۲ آقای مصطفی علوی نسب اصفهان یزد ۰۳۱-۳۲۱۰۰۸۳۴

۰۳۱-۳۲۱۰۰۸۳۵

۱۳ آقای محمد قنبری علمداری  مازندران ۰۹۱۱-۱۱۹۳۹۷۲
 ۱۴ شرکت پخش سحاب داروی پارس   گیلان ۰۱۳-۳۳۱۱۴۶۳۳ ۰۱۳-۳۳۱۱۴۵۹۷ ۰۱۳-۳۳۱۲۶۸۵۵
۱۵ آقای سهراب محمدی سیاه بیدی کرمانشاه ۰۸۱-۳۲۶۲۹۲۹۵
۱۶ آقای مهداد نیک منش اردبیل  ۰۴۵-۳۳۵۲۰۵۱۵
۱۷ آقای محمدعلی شه کلاهی  شیراز ۰۹۱۷-۳۱۴۳۱۶۲
۱۸ شرکت پزشک افزار پهناب کاسپین  چهارمحال و بختیاری  ۰۹۱۲-۰۸۶۷۶۷۹

جهت اخذ نمایندگی فروش محصولات بهنوار ایران، فرم زیر را تکمیل و ارسال نمایید.

۱ + ۰ = ?