نمایندگان فروش

لیست نمایندگان فروش شرکت بهنوار ایران

ردیف

نام و نام خانوادگی نماینده استان

تلفن تماس

۱ شرکت کیمیا طب گستران سینوهه تهران البرز

۰۲۱-۶۶۰۸۳۸۰۶

۰۲۱-۶۶۰۸۳۷۴۰

۲ آقای حمید پور و آقای آشکار خراسان

۰۵۱-۳۳۶۶۳۴۵۴

۰۵۱-۳۳۶۹۳۱۳۳

۳ آقای مسعود عیوض زاده

 

آذربایجان شرقی ۰۴۱-۳۵۵۵۸۶۵۷
۴ آقای علمدار غلامپور

 

فارس ۰۷۱-۳۷۲۵۷۹۹۱
۵ آقای مجید ذبیحی دان

 

فارس – هرمزگان ۰۷۱-۳۲۳۴۲۲۱۱
۶ شرکت فراطب نوین 

 

خوزستان ۰۶۱-۳۲۲۳۰۰۴۷
۷ آقای فرشید پناهی نسب

 

بوشهر ۰۷۷-۳۳۴۵۳۵۸۰
۸ آقای پارسا اردبیل

۰۴۵-۳۳۵۲۳۳۸۱

۰۴۵-۳۳۵۲۳۳۲۳

۹ آقای کلهر 

 

مرکزی ۰۸۶-۳۴۱۳۴۰۶۶
۱۰ آقای قاسم بهرامی  قزوین

۰۲۸-۳۳۲۳۱۲۸۲

۰۲۸-۳۳۲۹۷۵۶۸-۹

۱۱ آقای علیرضا سقایی همدان-لرستان

۰۸۱-۳۲۵۱۲۴۹۱

۰۸۱-۳۲۵۲۳۶۵۸

۱۲ آقای ملک قاسمی

 

کرمان ۰۳۴-۳۲۷۱۶۷۵۸
۱۳ آقای حسن زاده

 

کرمان ۰۳۴-۳۲۲۲۲۸۸۴
۱۴ آقای علوی نسب

 

اصفهان یزد ۰۳۱-۳۲۲۳۷۱۶۰
۱۵ آقای محمد قنبری علمداری

 

مازندران ۰۹۱۱-۱۱۹۳۹۷۲
۱۶ آقای رضائیان

 

گیلان ۰۱۳-۳۳۱۱۴۶۳۳

۰۱۳-۳۳۱۱۴۵۹۷

۰۱۳-۳۳۱۲۶۸۵۵

۱۷ آقای سهراب محمدی

 

کرمانشاه ۰۸۱-۳۲۶۲۹۲۹۵

جهت اخذ نمایندگی فروش محصولات بهنوار ایران، فرم زیر را تکمیل و ارسال نمایید.

۰ + ۲ = ?