نمایندگان فروش

لیست نمایندگان فروش شرکت بهنوار ایران

ردیف

نام و نام خانوادگی نماینده استان

تلفن تماس

۱ شرکت کیمیا طب گستران سینوهه تهران البرز

۰۲۱-۶۶۰۸۳۸۰۶

۰۲۱-۶۶۰۸۳۷۴۰

۲ آقای حمید پور و آقای آشکار خراسان

۰۵۱-۳۳۶۶۳۴۵۴

۰۵۱-۳۳۶۹۳۱۳۳

۳ آقای مسعود عیوض زاده آذربایجان شرقی ۰۴۱-۳۵۵۵۸۶۵۷
۴ آقای علمدار غلامپور فارس ۰۷۱-۳۷۲۵۷۹۹۱
۵ آقای مجید ذبیحی دان فارس – هرمزگان ۰۷۱-۳۲۳۴۲۲۱۱
۶ شرکت فراطب نوین  خوزستان ۰۶۱-۳۲۲۳۰۰۴۷
۷ آقای فرشید پناهی نسب بوشهر ۰۷۷-۳۳۴۵۳۵۸۰
۸ آقای پارسا اردبیل

۰۴۵-۳۳۵۲۳۳۸۱

۰۴۵-۳۳۵۲۳۳۲۳

۹  آقای قاسم بهرامی  قزوین

۰۲۸-۳۳۲۳۱۲۸۲

۰۲۸-۳۳۲۹۷۵۶۸-۹

۱۰ آقای علیرضا سقایی همدان-لرستان

۰۸۱-۳۲۵۱۲۴۹۱

۰۸۱-۳۲۵۲۳۶۵۸

۱۱ آقای ملک قاسمی کرمان

۰۳۴-۳۲۷۱۶۷۵۸

۱۲ آقای حسن زاده کرمان ۰۳۴-۳۲۲۲۲۸۸۴
۱۳ آقای علوی نسب  اصفهان یزد ۰۳۱-۳۲۲۳۷۱۶۰
 ۱۴ آقای محمد قنبری علمداری مازندران ۰۹۱۱-۱۱۹۳۹۷۲
۱۵  آقای رضائیان گیلان ۰۱۳-۳۳۱۱۴۶۳۳

۰۱۳-۳۳۱۲۶۸۵۵

۰۱۳-۳۳۱۱۴۵۹۷

۱۶ آقای سهراب محمدی کرمانشاه ۰۸۱-۳۲۶۲۹۲۹۵
۱۷ آقای مهداد نیک منش  اردبیل  ۰۴۵-۳۳۵۲۰۵۱۵
۱۸ شرکت توسعه بهداشت ابوشهر  بوشهر ۰۷۷-۳۳۴۵۳۵۸۰

جهت اخذ نمایندگی فروش محصولات بهنوار ایران، فرم زیر را تکمیل و ارسال نمایید.

۱ + ۵ = ?