محصولات تولیدی شرکت بهنوار ایران

بزرگترین و برترین تولید کننده محصولات پزشکی در ایران که عبارتست از: انواع نوار چسب زخم، نوار چسب های پانسمان، مشمع های ضد درد